Westfreesch

Plat

Haadwurd

  1. it Westerlauwersk Frysk, in Noardwestgermaanske taal.

Oersettings