okcidenta frisa lingvo

Esperanto

Haadwurd

  • okcidenta frisa lingvo (eo)
  1. Frysk - it Westerlauwersk Frysk, in Noardwestgermaanske taal dy part is fan de Fryske taalkloft en de offisjele taal is (njonken it Nederlânsk) yn 'e provinsje Fryslân.

Oersettings