Frysk

Telwurd

  • trije 1980 2015
  1. getal grutter as twa en lytser as fjouwer; 3.

Besibbe wurden

Oersettings


Haadwurd

  1. it getal trije.
  2. it nûmer trije.
  3. de wearde trije.
  4. in werjefte fan de wearde trije.
  5. it sifer trije.
  6. in dûns dêr't de figueren mei trije minsken by dûnse wurde.
  7. in stik lân fan trije pûnsmied.

Besibbe wurden

Oersettings