Telwurd

  • sechtjin 1980 2015
  1. getal grutter as fyftjin en lytser as santjin.

Besibbe wurden

Oersettings