Frysk

Tiidwurd

  • seksten 1980 2015
  1. meartal doetiid fan sekse.

Deensk

Telwurd

Getallen yn it Deensk
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 30 40 50 60 70 80 90 100
103 104 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 1027
  1. sechstjin