Noch net flaterfrij, sjoch ik, mar it binne foarstelbere flaters. Noch wat oars: kin dat ding ek Frysk? "Derby", ""oars" en "fuort" lêst op in Frysk WikiWurdboek noien kear better. Aliter 17.32, jun 24, 2006 (UTC)