Frysk

Tiidwurd

  • wie 1980 2015
  1. earste en tredde persoan iental doetiid fan wêze.
  2. hjittende foarm doetiid fan wêze.