Haadwurd

  1. planeet: In grut hiemellichem wat self gjin ljocht jout en wat om in oare faaks in gruttere stjer draait.

Haadwurd

  1. planeet: In grut hiemellichem wat self gjin ljocht jout en wat om in oare faaks in gruttere stjer draait.

Haadwurd

  1. planeet: In grut hiemellichem wat self gjin ljocht jout en wat om in oare faaks in gruttere stjer draait.

Haadwurd

  1. planeet: In grut hiemellichem wat self gjin ljocht jout en wat om in oare faaks in gruttere stjer draait.

Haadwurd

  1. planeet: In grut hiemellichem wat self gjin ljocht jout en wat om in oare faaks in gruttere stjer draait.