Frysk

Haadwurd

  • kaai û (meartal kaaien, ferlytsingswurd kaike1980 2015
  1. In ding wêrmei jo in slot iepen of ticht meitsje kinne.

Oersettings

1: