Frysk

Tiidwurd

  • is 1980 2015
  1. tredde persoan iental notiid fan wêze.