Frysk

Tiidwurd

  • die 1980 2015
  1. Ik/hy/sy die.

Dizze foarm wurdt brûkt yn de doetiid. De ynfinityf is dogge.