Frysk

Tiidwurd

  • annulearre 1980 2015
  1. earste en tredde persoan iental doetiid fan annulearje.
  2. ôfslutend mulwurd fan annulearje.
    • "Mar in pear fan de meast Dútse (sic) fakânsjegongers hawwe har reis annulearre." (Omrop Fryslân, 13 april 2001)
    • "It konsert is annulearre om't de sjonger siik wurden is."
  3. ôfslutend mulwurd eigenskiplik fan annulearje.