Frysk

Haadwurd

  • Noardfrysk û (gjin meartal, gjin ferlytsingswurd1879 1945 1980 2015
  1. de Noardwestgermaanske taal dy yn Noardfryslân praat wurdt.

Oersettings


Eigenskipswurd

  • Noardfrysk û (teffens bywurdlike bepaling, bûging Noardfryske1879 1945 1980 2015
  1. ferwizend nei Noardfryslân.
  2. ferwizend nei it Noardfrysk.
  3. ferwizend nei de Noardfriezen.

Oersettings


Sjoch ek